Vjezdové bezkontaktní systémy

Tyto systémy jsou určeny převážně pro vjezdy do průmyslových areálů, parkovišť, hromadných garáží a všude tak, kde je potřeba zajistit kontrolovatelný přístup. Instalaci je možné provést na nově osazené vjezdové aplikace, ale i na již dříve montované zařízení. Jedná se převážně o bezpečnostní závory, výsuvné sloupy, vjezdové brány a garážová vrata. Ovládání jednotlivých aplikací je možné provádět několika způsoby.

1. Autorizované dálkové ovladače: je vytvořena databáze jednotlivých ovladačů, kterou je možné dále upravovat pomocí počítače a speciálního programu. Z databáze je možné jednotlivé ovladače vyřazovat (např. při ztrátě) a nové přidávat.

2. Čipové přívěšky a karty: je vytvořena databáze jednotlivých čipů podobná jako u dálkových ovladačů. Po přiložení čipu ke čtecímu zařízení je provedena kontrola a vyhodnocení, zda je majitel totohoto čipu oprávněn ke vjezdu do příslušného prostoru. Ke každému čipu lze přidělit různá oprávnění.