Stavební činnosti

Tento druh prací jsme zařadili mezi obory naší působnosti z důvodu přání a požadavků mnoha zákazníků na realizace zakázek na KLÍČ, což v praxi například znamená, že dodávku automatické vjezdové brány jsme schopni nabídnout včetně všech potřebných stavebních prací, do kterých patří i výkopové a zemní práce. Dalším důvodem pro realizaci těchto druhů prací naší firmou je častá zkušenost s časovou nespolehlivostí některých stavevních firem a jimi prováděných stavebních prací , které souvisejí s naší dodávkou. Tyto činnosti raději realizujeme pomocí vlastní techniky a našich zaměstnanců.